FVOOR U.
THERAPIE EN AANWENDING.
Sinds 1986 gebruiken wij de mogelijkheden van de steeds betere beeldgevende apparaten niet alleen voor diagnosen, maar ook voor therapieën. Aan ons instituut werden methoden ontwikkeld, die tegenwoordig wereldwijd aangewend worden, bijvoorbeeld de periradiculaire therapie (PRT) of de lumbale Sympatectomie. Deze methoden besparen omslachtige operaties onder volnarcose. Ook in de tumortherapie kunnen wij de hoogoplossende apparaten nuttig voor de patiënten inzetten.

Tumordiagnostiek en Therapie
Met precieze beeldkontrolle puncteren wij kleine en minimale gezwellen en kunnen zo een vroege en zekere diagnose stellen. De preparaten worden door onze medewerkende pathologen bewerkt en bepaald. Een zekere, mogelijk vroege, diagnose is de eerste stap tot een succesvolle therapie. Puncties kunnen met plaatselijke verdoving - snel en zeker - worden doorgevoerd.
Enkele metastasen, vooral in de lever, behandelen wij doelgericht met alcohol. Wij bereiken darmee gezwellen van slechts weinige millimeters doorsnee. De alcoholinjectie remt de tumorgroei, het orgaan blijft goed functioneren.
Botmetastasen, maar ook osteoporose, vooral aan de wervelkolom, kunnen tot erge pijnen en van verzwakking tot bot- of wervelbreuk voeren. Speciaal in gevallen, waarin de operatieve therapie of de bestraling niet meer mogelijk is, resp. eerst vertraagd tot een therapiesucces voert, biet de gerichte inbrenging van botcement snelle pijnmindering en stabiliteit. Hierbij wordt na punctie van het betroffen bot onder röntgen/CT-controle een in weinige minuten uitgeharde Acrylatpolymer-verbinding ingespoten. De in de regel op de voorgrond staande pijnen van de patiënten zijn meestal al direct na de ingreep duidelijk verminderd. Tijdens de ingreep ontstaat een proceswarmte, die tumorcellen doodt en vaak tot een duidelijke verbetering van het ziektebeeld voert. Ook deze behandeling wordt onder plaatselijke verdoving ambulant doorgevoerd, de patiënten kunnen na een observatie- en rustfase ontslagen worden.

Pijntherapie
Chronische pijnen beïnvloeden het levensgevoel vaak meer als de ziekte zelf. Door precies geplaatste lokale pijnbehandeling onder CT- controle is het mogelijk, de pijn duidelijk te verminderen of geheel uit te schakelen. Ons doel is het, ook bij patiënten met zware ziekten de levenskwaliteit te verbeteren en dat met een gering gebruik van medicamenten. De behandeling is erg verschonend, maar zeer effectief. Naast tumorpijnen zijn het vooral de degeneratieve ziekten van het bewegingsapparaat, vooral van de tussenwervels en de wervelkolom , die met een minimalinvasive pijnbehandeling goed te behandelen zijn. Alle behandelingen kunnen onder plaatselijke verdoving doorgevoerd worden en bieden zich aan wanneer een conservatieve behandeling na twee weken niet tot verbetering heeft gevoerd. Ook hier helpt de techniek van de precieze beeldcontrole pijn- en ontstekingsremmende medicamenten in kleine, goed verdraaglijke dosering precies daar in te brengen, waar de pijn ontstaat. De vermindering van de pijn voert tot een betere beweeglijkheid en daarmee tot een snellere genezing.

De volgende therapieën bieden wij afzonderlijk aan:
Facettendenervation
Periradiculaire therapie (PRT)
Percutane laser nuclotomie (PLNT)
Vertebroplastie
Lidtekenverwijdering na een rugoperation
Lumbale sympatectomie
Tumorpijnbehandelingen na individuele diagnose

Voor het begin van een therapie beraden wij u uitvoerlijk. Daartoe behoort het bestuderen van reeds aanwezige onderzoeken en een lichamelijk (neurologisch) onderzoek.

Beweging zonder pijn stijgt het welbevinden en begunstigt zo de genezing.