VOOR U.
WAAROM PREVENTIE VERSTANDIG IS.
Nieuwe technische mogelijkheden bieden tegenwoordig de kans voor een uitgebreide preventieve diagnose, die het mogelijk maakt zeer vroeg ernstige veranderingen te diagnosticeren.
Een check-up onderzoek kan voor iedereen verstandig zijn, want het wil niet automatisch zeggen, dat men een goede gezondheid heeft, wanneer men zich goed voelt. De meeste ziekten veroorzaken lange tijd geen bespeurbare klachten.
Zo is het hartinfarct al naar leeftijd en geslacht bij 40-50% het eerste ziekteverschijnsel van een coronaire ziekte.
Hoe eerder gezondheidsrisico's herkend worden, om zo groter is de kans duurzaam gezond te blijven. Het verhoogt de levenskwaliteit en voorkomt blijvende schade.
In gesprek met degene, die om raad vraagt, werken wij een individueel diagnoseconcept uit, dat in een gefundeerde kostenkanten - verhouding staat. Niet ieder mogelijk onderzoek is ook verstandig. Belangrijk is voor ons het rekening houden met de leefsituatie, de leeftijd en de reeds bekende gezondheidsrisico's. Daarbij halen wij er - al naar vraagstelling - medewerkende specialisten bij, om een mogelijk uitgebreid en precies beeld van uw gezondheidstoestand te krijgen en al naar resultaat een therapie te beginnen.
Voorzorgonderzoeken brengen zekerheid over de gezondheidstoestand, vooral bij bekende risico's, zoals bij rokers, familiaire hart-/bloedcirculatie- of borstkankerziekten en maken het mogelijk vroeg actief te worden.

Wij bieden afzonderlijke of gecombineerde voorzorgonderzoeken van de volgende organen aan:

  • - Hart
  • - Longen
  • - Hersenen
  • - Darm
  • - Bloedvaten
  • - Borst