VVERTROUWEN.
VOORZORG VOOR UW GEZONDHEID.
Diagnostik - Herz
Hart
Ernstige veranderingen aan het hart kunnen tegenwoordig acht tot tien jaar voor een mogelijk infarct gediagnosticeerd worden. Het risico om een dodelijk infarct te krijgen stijgt vanaf het 50e levensjaar bij vrouwen en mannen snel aan. Ongeveer 25% van de patiënten overleven het eerste uur niet, in totaal sterven 40% binnen de eerste 28 dagen na de gebeurtenis. (Bron: H. Löwel, Coronaire Herzerkrankung und akuter Myokardinfarkt. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 33, 2006. www.gbe-gesundheit.de)
Een infarct is het resultaat van een slepende, meerdere jaren durende ontwikkeling. Een computertomografie van het hart kan ernstige afwijkingen zo vroeg aantonen, dat vaak een verandering in de levensstijl al een effectvolle tegenmaatregel is.

Diagnostik - Herz
Longen
Veranderingen in het longenweefsel kunnen met de lage stralendosis Computertomograaf (Low-dose CT) in een vroeg stadium herkend worden.
De nieuwste apparaten laten gezwellen vanaf een doorsnee van twee millimeter zien. Door metingen kunnen wij ook de groeisnelheid bij dusdanig kleine gezwellen betrouwbaar berekenen. Het onderzoek wordt vooral bij rokers of vroegere rokers aangeraden.

Diagnostik - Herz
Hersenen
De beste onderzoekmethode voor de verschillende ziekten van de hersenen is de MRI. Hoogoplossende onderzoeken van de hals- en hoofdslagaderen geven opheldering over een beginnende aderverkalking en maken een vroege therapie ter vermijding van beroertes mogelijk.
Beroertes treffen de mensen als een slag bij helder weer en al naar omvang blijft letsel over, dat het leven zeer beknot en alleen met lange revalidatiemaatregelen verzacht kan worden.
Een zeer gevoelige probleemstelling is die naar het vroeg herkennen van de Alzheimerziekte. De onderzoeken en studies van de laatste tijd laten zien, dat ook hier een zo vroeg mogelijk beginnende therapie het ziekteverloop gunstig beïnvloedt. Wegens de noodlottige diagnose bieden wij hier bijzonder uitgebreide voorgesprekken aan.

Diagnostik - Herz
Bloedvaten
angiografie van het gehele lichaam
De ziekte van de aderafsluiting is een doorbloedingstoring (overwegend in het bereik van de ledematen), ontstaan door vernauwing of afsluiting van de hoofdslagader, respectievelijk van de verzorgende aderen van de ledematen.
Naast de bloedvatenziekten, - gebaseerd op een ontsteking -, die een aderafluiting kunnen veroorzaken, is in meer dan 90% van de gevallen de aderverkalking de oorzaak van deze gevaarlijke ziekte.
De diagnose van een bloedvatensclerose is in ieder bloedvat mogelijk zonder gebruik te maken van een katheder, zelf bij dunne bloedvaten met een doorsnee van minder dan een millimeter.
Moderne techniek maakt het mogelijk!

Diagnostik - Herz
Darm
Het virtuele darmonderzoek herkent darmpoliepen in de dikke darm vanaf een grootte van ongeveer twee millimeters zonder dat er een endoscoop moet worden ingevoerd. Darmpoliepen van deze grootte zijn nog niet kwaadaardig, maar een voorafgaande vorm van darmkanker. Zij kunnen dan makkelijk endoscopisch worden weggehaald. Ongeveer 70% van alle onderzoeken heeft als resultaat een negatieve diagnose. Bij alle andere moet een darmspiegeling worden doorgevoerd.
Het voordeel van het virtuele darmonderzoek is, dat niet alleen de binnenkant van de darm onderzocht wordt zoals bij de darmspiegeling, maar de gehele buik met lever en nieren.

Diagnostik - Herz
Borst
Het MRI borstonderzoek is nu de gevoeligste diagnosemethode om vroeg borstkanker te herkennen. Vergeleken met de röntgenmammografie is het onderzoek in de MRI zonder stralen, zekerder en nauwkeuriger. Met deze behandeling kunnen reeds 3 millimeters grote knobbels ontdekt worden. Mogelijk wordt dit daardoor dat tumoren hongerig zijn en al in het vroege stadium een eigen bloedvatenverzorging opbouwen. Deze kan met hulp van contrastmiddel zichtbaar gemaakt worden. Veel belangrijker is echter, dat verdachtige uitslagen, die zich bij de digitale mammografie voordoen, tot 99% als goedaardig kunnen worden uitgesloten. Daarmee bespaart de MRI-mammografie vele onnodige biopsien of zelfs operaties. Een zekere diagnose gelukt echter alleen speciaal geschoolde artsen met veel ervaring. Wij werken sinds begin der ontwikkeling op dit gebied.