WELKOM.
GEZONDHEID IS LEVENSVREUGDE.
In ons instituut staat u in het middelpunt. Opdat u gezond blijft of spoedig herstellen kunt, staat u een expertenteam met de modernste techniek ter beschikking.
Maar ook voor chronisch zieken hebben wij talrijke mogelijkheden, klachten te verminderen.

Diagnose - en dan?
De kennis over een ziekte, die in het begin nog geen klachten veroorzaakt, maar het leven doorslaggevend zal veranderen, kan belastend zijn. Wij laten u met een diagnose niet alleen, maar geven u tijd en gelegenheid, de uitslag van het onderzoek uitvoerig te bespreken en plannen voor verdere maatregelen te maken. Wij beschikken over een netwerk van medewerkende specialisten en klinieken en nemen graag de taak over de termijnafspraken te regelen. Bovendien vermiddelen wij desgevraagd fysiotherapeuten, fitnesstrainers en voedingsadviseurs. Juist bij hart-bloedcirculatie-ziekten heeft een vroege en exakte omstelling van de lebensstijl een positieve uitwerking.

Therapie - verbetering van de levenskwaliteit
Sinds meer dan twintig jaar werken wij vooral in de pijntherapie met minialinvasive methoden, vele werden in ons instituut ontwikkeld. Moderne beeldgeving maakt een exakte ingreep met de grootst mogelijke werking mogelijk. Deze methoden helpen bij rugklachten, maar ook in de tumortherapie - ambulant en onder plaatselijke verdoving.Wij bieden individuele, op iedere patient afgestemde therapieconcepten aan.

Spreekt u ons aan, wij informeren u uitvoerlijk.